მენეჯმენტი

დავით წითლიძე

გენერალური დირექტორი

#

დავით წითლიძე

გენერალური დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია

გენადი კერძევაძე

კორპორაციული დირექტორი

#

გენადი კერძევაძე

კორპორაციული დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია

დავით ტეტუნაშვილი

ფინანსური დირექტორი

#

დავით ტეტუნაშვილი

ფინანსური დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია

თენგიზ ლაკირბაია

ტექნიკური დირექტორი

#

თენგიზ ლაკირბაია

ტექნიკური დირექტორი
ტელ:
ელ.ფოსტა: [email protected]
სრული ინფორმაცია

გიორგი ხუბუა

ექსპლუატაციის დირექტორი

#

გიორგი ხუბუა

ექსპლუატაციის დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა:
სრული ინფორმაცია