თენგიზ ნასარიძე

#

 დაბადების თარიღი:

1980 წელი 1 ოქტომბერი

განათლება:

1996 - 2001 წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, იურიდიული ფაკულტეტი

2011-2012 წწ ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, სამაგისტრო სერტიფიკატი პროექტების მენეჯმენტში

სამუშაო გამოცდილება:     

2022 წლის 4 მარტიდან  შპს „საქართველოს მელიორაცია“ - გენერალური დირექტორი

2018-2022 წწ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ - შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი

2018 წელი შპს „ელიტა ბურჯი“ - კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერი

2013 - 2017 წწ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის     მოადგილე

2012 - 2013 წწ სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო - შესყიდვების სამმართველოს უფროსი

2011 - 2012 წწ სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2009 - 2011 წწ სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო - შესყიდვების სამმართველოს უფროსი

2004 - 2009 წწ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო, სხვადასხვა თანამდებობა 

2001 - 2002 წწ აღსრულების ეროვნული ბიურო - სტაჟიორი

1999 - 2004 წწ ა.ა.ი.პ. - საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ-ინვალიდთა კავშირი - იურისტი

 კვალიფიკაციის კურსები:

 2021 წელი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი, რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში  

2015 წელი მართვის აკადემია, მართვის თანამედროვე მეთოდები  

2014 წელი გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის აკადემია, სტრატეგიული ლიდერობის პროგრამა   

2013 წელი ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი, საგადასახადო კოდექსში მომზადების სრული კურსი  

2011    წელი ქართულ-ევროპული პოლიტიკისა და იურიდიული საკონსულტაციო ცენტრი GEPLAC,  ზოგადი მენეჯმენტი და ძირითადი ეკონომიკა

2010 წელი საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი   სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

2010 წელი შესყიდვების სასწავლო და საკონსულტაციო ცენტრი, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობა .

კომპიუტერული პროგრამები:

MS office

უცხო ენები:

ინგლისური; რუსული