სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, შპს "საქართველოს მელიორაციის" სერვის-ცენტრის შენობის სარემონტო სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში