არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის მომსახურების შესყიდვა

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში