საწვავი

შესყიდვის ობიექტი: დიზელის საწვავის შესყიდვა

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში