მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შაუმიანის მექანიკური სარწყავი სისტემის და იმირასანის მაგისტრალური არხის პკ115+80-დან პკ 171+30-მდე სარეაბილიტაციო (II ეტაპი) სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში