სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტია პოლიეთილენის მილები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში