მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

 
შესყიდვის ობიექტია: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დილისკა-პტენა-ჩუნჩხას სატუმბი სადგურის, სადაწნეო მილსადენისა და სარწყავი ქსელის რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში