სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე შპს საქართველოს მელიორაციის კუთვნილი ზემო მაჩხაანი-არბოშიკი-მირზაანის სატუმბი სადგურის გარე ელექტრო მომარაგების სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში