მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ქ. ფოთთან მდ. რიონის წყალგამყოფი ჰიდროკვანძის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში