მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე, ჭალადიდის დამშრობი სისტემის მ-1 მაგისტრალურ არხზე დაზიანებული სატრანსპორტო გადასასვლელი ხიდების აღდგენის და ახალი ხიდების მოწყობის (I რიგის II ეტაპი) სამუშაოების შესყდვა  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში