საინჟინრო მომსახურებები

„ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-12-ის და მისი II რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაციის“ დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში