სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: Foton tunland მარკის ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში