არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - სოფელ დიდი ირაგას მიმდებარედ 163 ჰა მიწის ფართობის მოსარწყავად სატუმბი სადგურის და სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში