სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტია: 1. ფოლადის მილი დ=1020*8მმ; 2. ფოლადის მილი დ=426*5მმ. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში