არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში „სოფ. თელას სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის“ სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში