მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

“ხურვალეთის სარწყავი სისტემის სადაწნეო მილსადენის მონაკვეთების (პკ 23+79¸პკ28+17 და პკ39+97¸პკ50+59) რეაბილიტაცია (I ეტაპი)” სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში