შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის N232  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში