მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - ბეტონის დამამზადებელი ქარხნის დანადგარებისთვის რკინაბეტონის ფუნდამენტის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოების შესრულების ადგილია ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. N232  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში