აქციას ,,გაიღე სისხლი - გადაარჩინე სიცოცხლე“ საქართველოს მელიორაცია შეუერთდა

აქციას ,,გაიღე სისხლი - გადაარჩინე სიცოცხლე“ საქარ
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი უწყებების თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს აქციაში ,,გაიღე სისხლი - გადაარჩინე სიცოცხლე“.

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის თანამშრომლები შეუერთდნენ აქციას ,,გაიღე სისხლი - გადაარჩინე სიცოცხლე“ .

კომპანიის  თანამშრომლები მომავალშიც გააგრძელებენ აღნიშნულ აქციაში მონაწილეობას და უანგაროდ გაიღებენ სისხლს განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად.