იმირასანის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია


სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია წყალუზრუნველყოფილი ფართობების გაზრდის მიზნით, ქვემო ქართლში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს იმირასანის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციას.  

პროექტი ითვალისწინებს  იმირასანის  სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო  ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. დაგეგმილია, სათავე ნაგებობაზე ბეტონის ახალი კბილის, ლითონის სიღრმული ფარდისა და ენერგიის ჩამქრობის (ქვაყრილი არმატურის კოლოფებში), ახალი ბერმების,  წყალგამშვებების და  შიდასამეურნეო ქსელის (მიწის არხები, ტიპიური წყალგამშვებით) მოწყობა; რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მექანიკურ ნაწილს,   შეკეთდება მოაჯირები; გაიწმინდება მაგისტრალური არხი, აღდგება დაზიანებული მონაკვეთები;  შეკეთდება   არხზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, არხის კვეთი მოპირკეთება მონოლითური ბეტონით;   

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელების შედეგად,    7 სოფლის (მწყნეთი, ჭაპალა, ტალავერი, ზემო არქევანი, ქვემო არქევანი, მამხუტი)   3000-ზე მეტი ჰა სასოფლო-სამეურნეო  სავარგული მოირწყვება, რითაც 1735 ოჯახი ისარგებლებს.

სამუშაოები დაიწყო 2014 წელს  და დეკემბერში დასრულდება.  პროექტის საერთო ღირებულებაა 3 300 000 ლარი.

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია სარწავი სისტემების მოდერნიზაციის ფარგლებში, ქვემო ქართლში, 10 სხვადასხვა ობიექტზე ახორციელებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

ვიდეოს სანახავად გადადით ბმულზე