ოთარ დანელიამ სარწყავ სისტემებზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა

ოთარ დანელიამ სარწყავ სისტემებზე მიმდინარე სარეაბი

სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ქვემო ქართლის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო დარგის ხელშეწყობის მიზნით დაწყებული პროექტების ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო. აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში, ოთარ დანელიამ, საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის დირექტორთან, ლევან დვალთან ერთად მარნეულის მუნიციპალიტეტში, დებედას არხის სარწყავ სისტემაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. 

სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების მოდერნიზაციის ფარგლებში,მიმდინარეობს მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია, მდინარე დებედაზე უკაშხლო გვერდითი წყალმიმღები სათავე ნაგებობის მოწყობით. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია, ახალი წყალმიმღები ნაგებობისა და 587 მ მომყვანი მილსადენის მოწყობა; დებედას, ყულარისა და კირიხლოს არხების წმენდა; არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია; ახალი წყალგამშვები კვანძებისა და შემტბორავი ნაგებობების მოწყობა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად, ქვემო ქართლის 3 სოფლის (არაფლო, კიროხლო, ქვ.ყულარის) 875 ჰა სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობი იქნება წყალუზრუნველყოფილი. აღნიშნული ფართობით 1800 მოსახლე ისარგებლებს. 
სამუშაოები 2014 წელს დაიწყო 2015 წელს დასრულდება 
პროექტის ღირებულებაა 1 976 999 ლარი
საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია ქვემო ქართლში 10 სხვადასხვა ობიექტზე, ხოლო საქართველოს მასშტაბით 37 ობიექტზე ახორციელებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.