საქართველოს მელიორაციისა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს მემორანდუმი

საქართველოს მელიორაციისა და ლტოლვილთა დანიის საბჭო
5 მაისს  შპს „საქართველოს მელიორაცია“-სა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს შორის მემორანდუმი გაფორმდა.   შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) ფინანსური მხარდაჭერით ლტოლვილთა დანიის საბჭო ახორციელებს პროექტს „ერგნეთში დაბრუნებულთა საცხოვრებლებისა და შემოსავლის წყაროების აღდგენა“, რომელიც მიზნაც ისახავს სოფელ ერგნეთში კონფლიქტით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი და სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროექტის ფარგლებში კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობისათვის აღდგება საცხოვრებელი სახლები და საარსებო წყაროდ საჭირო ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობის მიერ შერჩეულ იქნა სათემო ინფრასტრუქტურა-სოფლის საირიგაციო სისტემა. მემორანდუმის საფუძველზე, SDC-სა და საქართველოს მთავრობის ფინანსური რესურსების ერთობლივი კონსოლიდაციით შპს „საქართველოს მეილიორაცია“ ჩაატარებს აღნიშნული ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.