კონტრაქტორ სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა

"საქართველოს მელიორაციაში“ კონტრაქტორ სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა მომავალ სარწყავ სეზონს კომპანია კიდევ უფრო მეტად მომზადებული რომ შეხვდეს, საჭიროა უფრო სწრაფი ტემპით განხორციელდეს ის მასშტაბური სამუშაოები, რომელსაც სახელმწიფო საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემებზე ახორციელებს. კონტრაქტორ კომპანიებთან აუცილებელია შედგეს მუდმივი კომუნიკაცია და ერთობლივად გადაწყდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისას წამოჭრილი საკითხები. „საქართველოს მელიორაცია“ მზად არის ითანამშრომლოს და ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე გაუწიოს მათ როგორც კონსულტაცია, აგრეთვე ჩაერთოს წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრაში“, - აღნიშნა გენერალური დირექტორის მოადგილემ, თენგიზ ლაკირბაიამ. შეხვედრის მონაწილეთა მხრიდან აღნიშნული ინიციატივა დადებითად შეფასდა და გამოითქვა სურვილი, რომ მსგავსი შეხვედრები გაიმართოს მეტი ინტენსივობით.