წყალმომხმარებელთა საყურადღებოდ

წყალმომხმარებელთა საყურადღებოდ

შპს ,,საქართველოს მელიორაციის“ მიერ, ახალი რეგულირების ფარგლებში დამტკიცებული საირიგაციო წყლის მიწოდების საპროგნოზო რეჟიმების განხილვის მიზნით,  შესაბამისი რეგიონების მიხედვით, იგეგმება საჯარო განხილვების მოწყობა, სადაც მაქსიმალურად იქნება გაზიარებული ფერმერების მოსაზრებები, დამტკიცებულ რეჟიმში ცვლილებების განხორციელებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, აღნიშნულ შეხვედრაზე ფერმერებს ექნებათ შესაძლებლობა დააფიქსირონ თავიანთი წინადადებები / რეკომენდაციები,  ახალი რეგულირების ფარგლებში  დამტკიცებულ რეჟიმებთან მიმართებაში.


საჯარო განხილვები გაიმართება რეგიონალურ ოფისებში, კერძოდ:

შიდა ქართლის რეგიონი, ქ. გორი, სტალინის ქ. N52 - 21 მაისი, 10:00 -16:00 სთ;

ქვემო ქართლის რეგიონი, სოფ. ასურეთი, 9 აპრილის ქუჩა - 21 მაისი, 10:00-16:00 სთ;

დასავლეთის რეგიონი, ყვირილა-ცხენისწყალის სერვის-ცენტრი, ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქუჩა N46 - 22 მაისი, 10:00-16:00 სთ;

კახეთის რეგიონი, ქ. თელავი, აჩინებულის დასახლება - 23 მაისი10:00-16:00 სთ.


გაითვალისწინეთ, რომ ფერმერების მიერ წარდგენილი წინადადებები / რეკომენდაციები გათვალისწინებულ იქნება, როგორც მიმდინარე საირიგაციო სეზონზე წყლის მიწოდების პროცესში, ასევე მომავალი წლის წყლის მიწოდების რეჟიმის პროექტის შედგენისას.

subscribe news