ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემების აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს

 

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აჭყვას   მასივს აწესრიგებს.

სამუშაოების ფარგლებში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  ხე-ბუჩქნარისა და ნატანი მასისგან 4 კილომეტრამდე  სიგრძის  კოლექტორული და შემკრები არხები იწმინდება.

ჩატარებული სამუშაოები არხებში წყლის შეუფერხებლად გადინებას უზრუნველყოფს, შედეგად, 30 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურება აღდგება. 

მიმდინარე  სამუშაოები   აგვისტოს ბოლოს   დასრულდება.


 

subscribe news