„საქართველოს მელიორაცია“, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სადრენაჟე სისტემის აღდგენით სამუშაოებს ახორციელებს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის   გაწმენდით სამუშაოებს ატარებს.

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტში, სოფელ გვიმბალაურის ტერიტორიაზე, ბუჩქნარისა და ნატანისაგან  2 კილომეტრი სიგრძის  კოლექტორული და შემკრები ქსელი იწმინდება.

სამუშაოები არხში წყლის შეუფერხებლად გადინებას შეუწყობს ხელს; 15 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურება აღდგება და აგროწარმოების შესაძლებლობა გაიზრდება.

დამშრობ მასივზე სამუშაოები აგვისტოს შუა რიცხვებში  დასრულდება.

 

 

subscribe news