თამაზ მღებრიშვილმა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა

საქართველოს მელიორაციის გენერალურმა დირექტორმა, თამაზ მღებრიშვილმა საგარეჯოსა  და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სამელიორაციო სისტემები დაათვალიერა.

გენერალურმა დირექტორმა და შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლებმა სარწყავი სეზონის მიმდინარეობა განიხილეს და   ინფრასტრუქტურული ობიექტების გამართულად  მუშაობისთვის საჭირო საკითხებზე იმსჯელეს.

ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ზრდისთვის გამართული სარწყავი ინფრასტრუქტურა ერთ-ერთ აუცილებელი წინაპირობა.

სარწყავი სეზონის პარალელურად საქართველოს მელიორაცია, მთელი ქვეყნის მასშტაბით,  75,8 მლნ ლარის ღირებულების სამელიორაციო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებს, რომელთა დასრულების შემდეგ, რეგულარულად დამატებით 6,600 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი მოირწყვება, სარწყავი წყლის მიწოდება 6000-ზე მეტ მიწის ფართობზე გაუმჯობესდება, ხოლო სადრენაჟე სამუშაოები 905 ჰექტარზე განხორციელდება.

ბოლო  10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მელიორირებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 3,5-ჯერ გაიზარდა. წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობი 45 000-დან 165 000-მდე, ხოლო დრენირებული 14 000-დან 45 000-მდეა გაზრდილი.

 

subscribe news