ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემა წესრიგდება

შპს „საქართველოს მელიორაცია“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სუფსის დამშრობ მასივს აწესრიგებს.  სოფელ ჩოჩხათის ტერიტორიაზე  ხე-მცენარეებისა და ნატანი მასისგან 6 კილომეტრი სიგრძის  კოლექტორული   და შემკრები არხები იწმინდება. 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ არხის საპროექტო პარამეტრები აღდგება და არხის გამტარუნარიანობა გაიზრდება.

შედეგად, 30 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურება აღდგება.

დამშრობ მასივზე მიმდინარე სამუშაოები თვის ბოლოს დასრულდება.