ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სადრენაჟე არხებზე გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“, საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემების მოწესრიგების სამუშაოების ფარგლებში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნინოშვილში, დედაბერა-ნიგვზიანის დამშრობი მასივის  საექსპლუატაციო ღონისძიებებს ახორციელებს.  

ხე-ბუჩქნარისა და ნატანი მასისგან 4 კილომეტრი სიგრძის   სადრენაჟე არხები იწმინდება. 

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, 15 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურება აღდგება, რაც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების გაზრდას შეუწყობს ხელს. 

დამშრობ მასივზე მიმდინარე სამუშაოები აპრილის შუა რიცხვებში  დასრულდება.