ხობის მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ხობი-უტორას დამშრობ მასივს აწესრიგებს.

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გურიფულის ტერიტორიაზე  ხე-მცენარეებისა და ნატანი მასისგან  6,5 კილომეტრი სიგრძის  სხვადასხვა კატეგორიის  კოლექტორული   და შემკრები არხი  იწმინდება.  

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, არხში წყლის გამტარუნარიანობა გაიზრდება; შედეგად, 60 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურება აღდგება და აგროწარმოების შესაძლებლობა გაიზრდება. 

დამშრობ მასივზე  სამუშაოები აპრილის  ბოლოს  დასრულდება.