ქალაქ ლანჩხუთში სადრენაჟე სისტემის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“, ქალაქ ლანჩხუთში, მდინარე ორაგვისღელის მიმდებარე ტერიტორიაზე რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის  მოწესრიგების სამუშაოებს ატარებს.

ხე-მცენარეებისა და ნატანი მასისგან 3,2 კილომეტრი სიგრძის  კოლექტორული   და შემკრები არხები  იწმინდება. 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, არხში წყლის გადინება შეუფერხებლად მოხდება, რაც 15 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურებას უზრუნველყოფს და აგროწარმოების შესაძლებლობას გაზრდის. 

დამშრობ მასივზე მიმდინარე სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა.