სენაკის მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკლათში  ცივა-ტეხურას დამშრობი მასივის მოწესრიგების სამუშაოებს ატარეს.

ხე-მცენარეებისა და ნატანი მასისგან 8 კილომეტრი სიგრძის  სხვადასხვა კატეგორიის  კოლექტორული   და შემკრები არხი  იწმინდება.  

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, არხში წყლის გადინება შეუფერხებლად მოხდება, რაც 400 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე სადრენაჟე მომსახურებას უზრუნველყოფს და აგროწარმოების შესაძლებლობას გაზრდის. 

დამშრობ მასივზე  სამუშაოები თებერვილის ბოლოს  დასრულდება.