არახლოსა და რანჩპარის მაგისტრალური არხების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

საქართველოს მელიორაცია ქვემო ქართლში, არახლოსა და რანჩპარის მაგისტრალური არხების რეაბილიტაციას ახორციელებს.

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 3 სოფლის (ბალახაური, ხიდისყური და ნახიდური)   810 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე წყალუზრუნველყოფა გაუმჯობესდება.

პროექტის ღირებულება 2 627 500 ლარია.

ქვემო ქართლის რეგიონში, ბოლო 9 წლის განმავლობაში, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 60 სარეაბილიტაციო პროექტი განხორციელდა, რის შედეგადაც წყალუზრუნველყოფილი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი  32,570 ჰექტარით გაიზარდა, ხოლო   სარწყავი წყლის მიწოდება 24,820 ჰექტარზე გაუმჯობესდა.

დღეისათვის ქვემო ქართლში 6,5 მლნ ლარის ღირებულების  4 პროექტი მიმდინარეობს,  რომელთა დასრულების შემდეგ,   წყალუზრუნველყოფილი გახდება დამატებით 2500 ჰექტარი სავარგული, ხოლო წყლის მიწოდება   810 ჰექტარზე   გაუმჯობესდება.