ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადრენაჟე სისტემები წესრიგდება


გარემოს დაცვისა და სოფლის  მეურნებობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაცია“  სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოებს   ქვეყნის მასშტაბით   უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს. 

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტში, სარემონტო-საექსპლუატაციო ღონისძიებები რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობ მასივზე იმდინარეობს.  

ნატანი მასისა და ხე-ბუჩქნარისაგან  ჯამში 5,1 კმ სიგრძის სხვადასხვა კატეგორიის შემკრები და კოლექტორული  არხები იწმინდება. 

სამუშაოების შედეგად, არხის გამტარუნარიანობა გაიზრდება, რაც მუნიციპალიტეტში 50 ჰექტარამდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე  სადრენაჟე მომსახურებას აღადგენს.   

დამშრობ ქსელზე  სამუშაოებს საქართველოს მელიორაცია საკუთარი ძალებით ახორციელებს.