სოფელ პირველ ხორგაში დამშრობი სისტემის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს

გარემოს დაცვისა და სოფლის  მეურნებობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაცია“  სამელიორაციო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს   განაგრძობს. 

ხობის მუნიციპალიტეტში, დამშრობ სისტემას რეაბილიტაცია უტარდება.  სარემონტო-საექსპლუატაციო ღონისძიებები ხობი-უტორას დამშრობ მასივზე მიმდინარეობს. 

სოფელ პირველ ხორგაში ხე-მცენარეებისა  და ნატანი მასისგან   ჯამში 7100 მეტრი სიგრძის სხვადასხვა კატეგორიის შემკრები და კოლექტორული  არხები იწმინდება. 

ჩატარებული სამუშაოები მუნიციპალიტეტში 75 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე  სადრენაჟე მომსახურებას აღადგენს. 

დამშრობ ქსელზე მიმდინარე სამუშაოები, რომელსაც კომპანია საკუთარი ძალებით ახორციელებს ივლისის ბოლოს  დასრულდება.