სოფელ თიკერის დამშრობი სისტემა გაიწმინდასოფელ თიკერის დამშრობი სისტემა გაიწმინდა

სოფელ თიკერის დამშრობი სისტემა გაიწმინდა

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ქვეყნის მასშტაბით სადრენაჟე და საირიგაციო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აქტიურად ახორციელებს.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჭარბი წყლის მოცილების მიზნით, დამშრობ მასივზე გაწმენდითი სამუშაოები ჩატარდა.

სოფელ თიკერში ხე-მცენარეებისა და ნატანი მასისგან საერთო სიგრძით 1,5 კმ  კოლექტორები და შემკრები არხები გაიწმინდა, მოეწყო კვალთაშორისი ორნატები 5 000 გრძივი მეტრი.

სამელიორაციო ღონისძიებები 15 ჰექტარ მიწის ფართობზე განხორციელდა.

სამუშაოების შედეგად, უხვი ნალექის შემთხვევაში, დამშრობი მასივის მიმდებარე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობები არ დაიტბორება.