კახეთი 2018 წელი

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ქვეყნის მასშტაბით სამელიორაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაციას აქტიურად ახორციელებს.

2018 წელს, კახეთის რეგიონში, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 10 სარეაბილიტაციო პროექტი დასრულდა. რეაბილიტაცია/ექსპლუატაციის ფარგლებში გაიწმინდა და მოწესრიგდა 175 კმ საირიგაციო არხი. შეკეთდა 525 სხვადასხვა ტიპის ჰიდროტექნიკური ნაგებობა.

შედეგად, დამატებით 2 855 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი გახდა წყალუზრუნველყოფილი, სარწყავი წყლის მიწოდება 6525 ჰექტარზე გაუმჯობესდა.

დღეის მდგომარეობით სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 6 სარეაბილიტაციო პროექტი მიმდინარეობს.

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, წყალუზრუნველყოფილ მიწის ფართობს 633 ჰექტარი, ხოლო დრენირებულ მიწის ფართობს 3000 ჰექტარი დაემატება.
subscribe news