სამუშაო შეხვედრა წყალმომხმარებლებთან

მსოფლიო ბანკის ,,ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის“ მხარდაჭერით, მიმდინარე წელს ქვემო სამგორის საირიგაციო სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია დასრულდა.

2019 წელს დაგეგმილია შიდა სამეურნეო ქსელის საპროექტო სამუშაოები.

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბებულმა წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების (წმო) ხელშეწყობის ჯგუფმა მსოფლიო ბანკის რეგიონალურ მრჩეველთან ერთად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერთან, მერების წარმომადგენლებთან სოფლებში (ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის ფუნქციონირების არეალი) და შპს „საქართველოს მელიორაციის“ რეგიონალური სამსახურების თანამშრომლებთან საინფორმაციო სემინარები ჩაატარა.

მნიშვნელოვანია უშუალოდ სისტემის მომსახურების ტერიტორიაზე არსებული ფერმერების/წყალმომხარებლების წარმომადგენლებთან შეხვედრები.

წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების ხელშეწყობის ჯგუფი ტექნიკურ კონსულტაციებს გაუწევს ფერმერებს, როგორც პროექტირებისას, ასევე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს.

მსოფლიო ბანკის ჯგუფმა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში (საგარეჯო, იორ-მუღანლო), საგარეჯოს მერიის, შპს „საქართველოს მელიორაციისა“ და ფერმერთა წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა, სადაც ტექნიკური საკითხები განიხილეს.

ფერმერთა მხრიდან შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფები, რომლებიც მჭიდროდ ითანამშრომლებენ მსოფლიო ბანკის წმო-ების ხელშეწყობის გუნდთან.

subscribe news