საქართველოს გაეთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიას ლევან დვალი უხელმძღვანელებს

საქართველოს გაეთიანებული სამელიორაციო სისტემების კ
 საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიას ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს

დღეიდან საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიას ლევან დვალი უხელმძღვანელებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, დავით გალეგაშვილმა კომპანიის დირექტორი თანამშრომლებს პირადად წარუდგინა. 
ლევან დვალი დღემდე საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში მშენებლობის ზედამხედველობის, აუდიტისა და ტექნიკური ანალიზის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. იგი ასევე მუშაობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურის, სს "საქჰიდროელექტრომშენის" სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. 
დამთავრებული აქვს საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტი.