სრული ინვენტარიზაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

სრული ინვენტარიზაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა
საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისიტემების კომპანიამ აქტივების ოპტიმიზაციის მიზნით, მათი სრული ინვენტარიზაცია დაგეგმა, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშრებით, დღეს სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა გაიმართა.