სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია გურიაში

სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია გურიაში

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის დირექტორი ლევან დვალი და კომპანიის წარმომადგლენლები გურიის მხარის გუბერნატორს, გიორგი ჩხაიძეს შეხვდნენ.
შეხვედრაზე იმსჯელეს მხარეში სადრენაჟე სისტემებზე არსებულ პრობლემებზე, მის მოწესრიგებაზე და დაგეგმილ პროექტებზე, რომელსაც კომპანია ამ მიმართულებით განახორციელებს. შეხვედრის შემდეგ კომპანის დირექტორმა და მხარის გუბერნტორმა ადგილზე დაათვალიერეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლესაში მდებარე მთისძირა არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 
როგორც კომპანიის დირექტორმა, ლევან დვალმა აღნიშნა, 2015 წელს დაგეგმილია მდინარე ფიჩორის გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების (წყალმიმღები და წყალგამყვანი) საპროექტო პროფილის (გამტარიანობის გაზრდა) და მასზე მოწყობილი ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების, მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და წყალგადამქაჩი სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაცია . 
აღნიშნული სისტემების მოწესრიგება ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობის გააუმჯობესებს.