სამუშაო შეხვედრა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

სამუშაო შეხვედრა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო   და   გაერთიანებულო სამელიორაცია სისტემების კომპანია კახეთში, ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის  რეაბილიტაციას გეგმავს.

პროექტი ითვალისწინებს აღნიშნული სისტემის სათავე ნაგებობის ელექტრომექანიკური მოწყობილობების და მარჯვენა მაგისტრალური არხის პკ0+00 - პკ244+20 მონაკვეთის რეაბილიტაციას.

 პროექტის განხორციელებასთან დაკავშრებით, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.  შეხვედრაზე ისაუბრეს რეგიონში სარწყავ სისტემებზე არსებულ პრობლემებზე, მისი მოგვარების გზებზე და განიხილეს გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა.     კომპანიის  წარმომადგენელმა დამსწრე საზოგადოებას დეტალურად მიაწოდა ინფორმაცია აღნიშნულ პროექტზე,  მის მნიშვნელობასა და  პროექტის განხორციელებით მიღებულ დადებით შედეგებზე.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები, ფერმერები და ადგილობრივი მოსახლეობა.

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის  რეაბილიტაცია      მსოფლიო ბანკის „ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების“ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება.