არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩაჩუბეთთან, მდინარე თეძამზე მოსაწყობი წყალსაცავის კაშხლის საცემენტაციო გალერეის და საცემენტაციო ფარდის დეტალური საინჟინრო პროექტი

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news