მენეჯმენტი

არჩილ ბუკია

გენერალური დირექტორი

#

არჩილ ბუკია

გენერალური დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: a.bukia@ag.ge
სრული ინფორმაცია

გენადი კერძევაძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

#

გენადი კერძევაძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: g.kerdzevadze@ag.ge
სრული ინფორმაცია

ვაჟა კირტავა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

#

ვაჟა კირტავა

გენერალური დირექტორის მოადგილე
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: v.kirtava@ag.ge
სრული ინფორმაცია

დავით ტეტუნაშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

#

დავით ტეტუნაშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: d.tetunashvili@ag.ge
სრული ინფორმაცია

თენგიზ ლაკირბაია

გენერალური დირექტორის მოადგილე

#

თენგიზ ლაკირბაია

გენერალური დირექტორის მოადგილე
ტელ:
ელ.ფოსტა: t.lakirbaia@ag.ge
სრული ინფორმაცია
subscribe news