მენეჯმენტი

ოთარ შამუგია

გენერალური დირექტორი

#

ოთარ შამუგია

გენერალური დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: o.shamugia@ag.ge
სრული ინფორმაცია

გენადი კერძევაძე

ადმინისტრაციული დირექტორი

#

გენადი კერძევაძე

ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: g.kerdzevadze@ag.ge
სრული ინფორმაცია

ვაჟა კირტავა

მშენებლობის დირექტორი

#

ვაჟა კირტავა

მშენებლობის დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: v.kirtava@ag.ge
სრული ინფორმაცია

დავით ტეტუნაშვილი

ფინანსური დირექტორი

#

დავით ტეტუნაშვილი

ფინანსური დირექტორი
ტელ:2001000
ელ.ფოსტა: d.tetunashvili@ag.ge
სრული ინფორმაცია

თენგიზ ლაკირბაია

ტექნიკური დირექტორი

#

თენგიზ ლაკირბაია

ტექნიკური დირექტორი
ტელ:
ელ.ფოსტა: t.lakirbaia@ag.ge
სრული ინფორმაცია
subscribe news