მიმდინარე შედეგები


ჩვენი სამოქმედო არეალი მოიცავს ქვეყნის მთელ ტერიტორიას. ვინაიდან უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში ქვეყანაში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის უდიდესი ნაწილი მწყობრიდან გამოვიდა, კომპანია მელიორირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის გაზრდის მიზნით, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მასშტაბურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ატარებს. 2012 წლიდან დღემდე ანხორციელებული სარეაბილიტაციო პროექტების შედეგად, წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობი ორჯერ გაიზარდა და 114 300 ჰექტარს შეადგენს, ხოლო დაშრობა 35 900 ჰექტარზე ხორციელდება.  


ჩვენი სტრატეგიული მიზნებია:

  • წყალუზრუნველყოფილი ფართობის ზრდა
  • ძალისხმევის გაზრდა წყალუზრუნველყოფილი ფართობების მაქსიმალურად ათვისებისათვის
  • წყალმომხმარებელთა ჩართულობის ზრდა წყალუზრუნველყოფის ეფექტურობის  კომპლექსური  გაუმჯობესებისათვის
  • დარგის რეფორმირება სიცოცხლისუნარიანობისა და მდგრადობის  მისაღწევად

განვითარების  სტრატეგიული ხედვით წყალუზრუნველყოფილი  ფართობი შეადგენს 278 000  ჰექტარს, ხოლო დამშრობი სისტემები 105 000 ჰექტარს მოემსახურება.

 

 


subscribe news