ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, ზრესის სატუმბი სადგურის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოების შესყიდვაში მითითებული დგარები (ЛР-125 არსებული ღარისთვის განკუთვნილი) ნახაზი/სპეციფკაცია.

  

subscribe news