სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია: ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სამთაწყაროს სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება" ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news