სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები

შესყიდვის ობიექტია: 
1. კეპი - 200 ცალი;
2. ჟილეტი - 200 ცალი;
3. სპეცტანსაცმელი - 100 ცალი; ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news