დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის ობიექტია: ერთი ერთეული სინქრონული ელექტრო ძრავი და ერთი ერთეული აღგზნების კარადა. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news